Σχετικά με εμάς

Το CoachingVoice.gr αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης για το Coaching στην Ελλάδα. Στις σελίδες του φιλοξενούνται άρθρα, βίντεο, εργαλεία και μελέτες για το Coaching και τις εφαρμογές του στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Όραμα

Όραμά μας είναι η διαμόρφωση μιας σύγχρονης, ξεχωριστής coaching-κοινότητας με θετική δυναμική, εξωστρέφεια και αυθεντικότητα, η οποία θα προάγει την κουλτούρα, τη γνώση και τις αρχές του Coaching στο ελληνικό κοινό.

Στόχοι μας είναι:

Να φιλοξενήσουμε άρθρα, βίντεο, εργαλεία και μελέτης που αφορούν το Coaching και την Θετική Ψυχολογία.
Να φιλοξενήσουμε όλες τις προσεγγίσεις και εξειδικεύσεις στο Coaching.
Να προσφέρουμε έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης στο ελληνικό κοινό.
Να αναδείξουμε τους ικανούς επαγγελματίες στον κλάδο.
Να αναδείξουμε τους φορείς εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
Να δώσουμε φωνή στην ελληνική coaching κοινότητα.

Η εταιρεία

Το CoachingVoice.gr ανήκει στο γκρουπ των ενημερωτικών ιστοσελίδων/portal που διαχειρίζεται η εταιρεία Group Diagonal με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Genesis P.R. – Events & Communications. Οι παραπάνω εταιρείες δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας, διαφήμισης, δημιουργίας και διαχείρισης ιστοσελίδων, παραγωγής βίντεο και διοργάνωσης εκδηλώσεων.