Κατερίνα Τσομπάνογλου

Κατερίνα Τσομπάνογλου
2 posts
Η Κατερίνα Τσομπάνογλου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομίας και Διοίκησης με πολύχρονη εμπειρία σε οργανωσιακές θέσεις. Στον τομέα του coaching, έχει λάβει την επαγγελματική της εκπαίδευση σε επίπεδο “Certificate of Coaching, AC accredited”. Το πτυχίο της πιστοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Association for Coaching (AC), ενώ η επαγγελματική και προσωπική της εξέλιξη μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής εξάσκησης είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Επί του παρόντος παρακολουθεί το επόμενο επίπεδο της επαγγελματικής της κατάρτισης, το “Diploma in Evidence Based Coaching”, μέσω ενός διπλά πιστοποιημένου προγράμματος (AC και EMCC). Είναι μέλος του Association of Coaching (AC) και του Hellenic Institute of Coaching (HIC) των οποίων ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής, διέπει την επαγγελματική της δραστηριότητα.
Άρθρα

Feedback: Η σημασία της κατάλληλης ανταπόκρισης

Είναι πρακτικά αδύνατο να πετύχουμε σημαντικές επιδιώξεις αν παραβλέπουμε την αξιολόγηση της διαδρομής μας, αν δεν έχουμε ιδέα πώς τα πάμε. Ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος να εξετάζουμε την πορεία μας και να αποφασίζουμε τι χρειάζεται να διατηρήσουμε και τι να διορθώσουμε, είναι η ανατροφοδότηση (feedback). Η ανατροφοδότηση γίνεται από τους άλλους - τους πελάτες, τον εργοδότη, τον διευθυντή, τους φίλους,...

stress
Business CoachingLife CoachingΆρθρα

Μπορεί το coaching να βοηθήσει στη μείωση του εργασιακού άγχους;

Στη σημερινή εποχή είναι ιδιαίτερα συχνή η αναφορά σε έννοιες όπως εργασιακό άγχος, πίεση ακόμα και εξουθένωση στο επαγγελματικό περιβάλλον. Παράμετροι οι οποίοι επενεργούν στα επίπεδα ευεξίας και καθορίζουν την ποιότητα ζωής, δεδομένου ότι ο εργασιακός τομέας είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας ενός ατόμου. Ως εκ τούτου η ικανοποίηση από την εργασία επιδρά είτε αναβαθμίζοντας είτε υποβαθμίζοντας τη γενική ικανοποίηση...