Κωνσταντίνα Τσαντίλα

Executive CoachingMentoring

Το mentoring γυναικών δεν είναι πράξη διάσωσης ενός αδύναμου φύλου

Οι W. Brad Johnson και David G. Smith, στο άρθρο τους «Mentoring Women Is Not About Trying to “Rescue” Them», στο Harvard Business Review μιλούν για τις αντιλήψεις που πλαισιώνουν το mentoring γυναικών εντός των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφουν την παρούσα προσέγγιση στην σχέση μεταξύ ανδρών-mentors και γυναικών-mentees και προτείνουν την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου, βασισμένου στην ισότητα και την...