Health & Wellness CoachingLife Coaching

Coaching tips: Διαχείριση στόχων εν καιρώ κρίσης (CoViD19)

Η διαχείριση κρίσεων στο coaching και την ηγεσία είναι κάτι καινούριο ή απροσδόκητο;

Η απάντηση, κατά την γνώμη μου, είναι φυσικά, όχι. Η διέξοδος που προκύπτει μέσα από κάθε coaching-παρέμβαση, οι επιλογές της ηγεσίας σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός, η απάντηση σε διλήμματα και ο σχεδιασμός νέων πλάνων που αντικαθιστούν τα προηγούμενα, αποτελούν μέρος της διαχείρισης κρίσεων καθημερινά. Οι κρίσεις αυτές ωστόσο, μπορεί να εξελίσσονται στην μικροκλίμακα ενός ατόμου και του πλαισίου του, στην κλίμακα μια επιχείρησης, στην μέση κλίμακα μιας αγοράς / ενός κλάδου με τα δικά του, ιδιαίτερα, χαρακτηριστικά.

Η ίδια η επιδίωξη στόχων ως μια διαρκής πορεία ανάπτυξης και επιτυχίας είναι γεμάτη από μικρές και μεγάλες κρίσεις, από σημεία οριακά που απαιτούν αναστοχασμό, αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέγονται, προσαρμογή, επαναπροσδιορισμό προσδοκιών, μέσων και εναλλακτικών.

Τι διαφορετικό υπάρχει σε αυτή την κρίση;

Αυτή τη φορά, η κλίμακα και η διάχυση της κρίσης είναι μεγάλες. Τηρουμένων των αναλογιών, σε κάποιους οργανισμούς, φυσικούς και οικονομικούς, οι επιπτώσεις ενδέχετται να είναι σημαντικές έως και καθοριστικές για τα επόμενα 1-2 χρόνια. Πρώτον, η γενικευμένη κρίση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και δεύτερον, η ουσία της κρίσης, δηλαδή, η απειλή της δημόσιας υγείας, προκαλούν έντονο ψυχολογικό φορτίο που επιβαρύνει τους ανθρώπινους πόρους. Λόγω των ψυχολογικών επιπτώσεών της, η διαχείριση αυτής της κρίσης θα είναι λίγο πιο δύσκολη από τις προηγούμενες.

Coaching tips για coaches, ηγέτες και όσους επιδιώκουν απαιτητικούς στόχους.

Σκέψεις που θα πρέπει να συνοδεύουν τον καθένα:

Φροντίζω τους ανθρώπινους πόρους και τις πηγές μου: Στις δύσκολες συνθήκες ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός. Τόσο ο εαυτός μας όσο και ο καθένας που εμπλέκεται στην διαχείριση της κρίσης και των στόχων, πρέπει να διαθέτει την ηρεμία, την διαύγεια, την φυσική και πνευματική κατάσταση για να διαχειριστεί τις ψυχολογικές διακυμάνσεις και να επιτελέσει το έργο του.

Εστιάζω στο παρόν και συλλέγω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες: Η κρίση επιφέρει ανατροπές. Οι ανατροπές αυτές είναι συστημικές, δηλαδή αφορούν το πλέγμα ενός πλάνου συνολικά και όχι μόνο ένα μέρος του. Χρειάζεται η συλλογή όλων των νέων δεδομένων που προκύπτουν, η ψύχραιμη αναγνώριση των συνεπειών τους στο εγγύς μέλλον, αλλά και μακροπρόθεσμα.

Σχεδιάζω ξανά στόχους, πλάνα, επιλέγω (ξανά) μέσα και οδούς: Η επεξεργασία των νέων δεδομένων πραγματοποιεται με έναν εις βάθος αναστοχασμό και τον επανασχεδιασμό ενός νέου πλάνου. Οι πολλαπλές αλλαγές πρέπει να είναι κάτι αποδεκτό εν καιρώ κρίσης. Όλα τίθενται υπό επεξεργασία: οι αρχικοί στόχοι, οι προσδοκίες, τα μέσα επίτευξης που είχαν οριστεί, οι οδοί που είχαν επιλεχθεί. Απαιτείται επανασύνταξη και νέο πλάνο. Σε αυτό το νέο πλάνο κάτι θα παραμείνει σταθερό και πολλά θα αλλάξουν.

Προσεγγίζω το φαινόμενο εποπτικά: Η κρίση είναι μεγάλη και συστημική, όπως ανέφερα παραπάνω. Είναι λάθος να υπάρξει εστίαση μόνον σε ένα μέρος του προβλήματος και των επιπτώσεών του. Χρειάζεται διευρυμένη προσέγγιση από διαφορετικές οπτικές ώστε να συνυπολογιστεί συνολικά η δυναμική και η εξέλιξή της. Εδώ μπορούν να αξιοποιηθούν οι διαφορετικές οπτικές των μελών της ομάδας.

Απαγκιστρώνομαι από προβολές: Σε κάθε σημαντικό στόχο ενυπάρχει και μια προσωπική προβολή. Στην επιτυχία κάθε σημαντικού στόχου προβάλλεται ένας ιδανικότερος, πιο επιτυχημένος και ικανός μελλοντικός εαυτός. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει κινητοποιητικά, μπορεί όμως, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, να λειτουργήσει και αυτοτυφλωτικά. Η απαγκίστρωση από εμμονές θα επιτρέψει την θέσπιση νέων στόχων και την επιλογή εναλλακτικών οδών που στο τέλος, διασφλίζουν την διατήρηση μιας επιτυχημένης πορείας.

Μένω ενωμένος με τους άλλους: Οι πηγές ενός ανθρώπου είναι οι άνθρωποι του. Φίλοι, αγαπημένοι, συνεργάτες, συνάδελφοι, μέλη της ομάδας μας, “brothers in arms” που προσφέρουν γνώσεις, συμβουλές αλλά και ηθική υποστήριξη, ενθάρρυνση στα δύσκολα. Πολύ χρήσιμα πράγματα εν καιρώ κρίσης. Ακόμη πιο χρήσιμο δε, είναι να φανώ κι εγώ χρήσιμος στα δύσκολα για τους άλλους. Η προσφορά γνώσεων, συμβουλών και ηθικής στήριξης δένει ανθρώπους, ισχυροποιεί σχέσεις, ομάδες και ενισχύει την ψυχή κάθε agent που αναπτύσσεται επιδιώκοντας στόχους.

Αυτοέλεγχος και αυτοπειθαρχία: Η διαχείριση του εαυτού μέσα από τον εαυτό. Ο αυτοέλεγχος ίσως είναι η μεγαλύτερη αρετή για τον άνθρωπο. Αυτοέλεγχος σημαίνει αναβολή πρόσκαιρων ή προσχεδιασμένων ικανοποιήσεων προς την επίτευξη ενός επιδιωκόμενου μέλλοντος που ακόμη δεν μπορεί να βιωθεί. Αλλά θα βιωθεί, και για αυτό χρειάζεται αυτοέλεγχος και πειθαρχία. Σε συνθήκες κρίσης θα δοκιμαστεί πολύ αλλά και θα καλλιεργηθεί περαιτέρω ο αυτοέλεγχος του καθενός.

Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλους!

Χαράλαμπος Πετράς

Ο Χαράλαμπος Πετράς είναι διευθυντής του Athens Coaching Institute – ΚΔΒΜ1 και της CP Coaching & Training Interventions Ltd. Είναι Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, Leadership & Performance Coach, Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Συγγραφέας. Σπούδασε Ψυχολογία στην Κύπρο, Ανθρωπολογία και Ιστορία στην Ελλάδα όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Έχει εκπαιδευτεί στην Συστημική Ψυχοθεραπεία, την Θεραπεία Ψυχικού Τραύματος EMDR, το Coaching, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο Profiling επιλογής προσωπικού μέσα από τυποποιημένα ψυχομετρικά τεστ. Διαθέτει 10ετή εμπειρία στο κλάδο του Coaching και της Ψυχοθεραπείας. Σχεδιάζει και συντονίζει προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών στο Coaching, προγράμματα παρέμβασης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και παρέχει συνεδρίες σε στελέχη και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με μεγάλες δομές έρευνας, συμβουλευτικής, με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Διατηρεί γραφείο Ψυχολόγου στο Παλαιό Φάληρο, όπου εργάζεται με καλλιτέχνες, αθλητές και στελέχη στο άγχος επίδοσης. Βιβλία και κείμενά του, μπορείτε να βρείτε στον όμιλο εκδόσεων Πηγή – iWrite.gr info@athenscoaching.gr https://www.cpinterventions.com

More Posts - Website - Facebook - LinkedIn

Χαράλαμπος Πετράς
Ο Χαράλαμπος Πετράς είναι διευθυντής του Athens Coaching Institute – ΚΔΒΜ1 και της CP Coaching & Training Interventions Ltd. Είναι Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, Leadership & Performance Coach, Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Συγγραφέας. Σπούδασε Ψυχολογία στην Κύπρο, Ανθρωπολογία και Ιστορία στην Ελλάδα όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Έχει εκπαιδευτεί στην Συστημική Ψυχοθεραπεία, την Θεραπεία Ψυχικού Τραύματος EMDR, το Coaching, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο Profiling επιλογής προσωπικού μέσα από τυποποιημένα ψυχομετρικά τεστ. Διαθέτει 10ετή εμπειρία στο κλάδο του Coaching και της Ψυχοθεραπείας. Σχεδιάζει και συντονίζει προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών στο Coaching, προγράμματα παρέμβασης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και παρέχει συνεδρίες σε στελέχη και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με μεγάλες δομές έρευνας, συμβουλευτικής, με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Διατηρεί γραφείο Ψυχολόγου στο Παλαιό Φάληρο, όπου εργάζεται με καλλιτέχνες, αθλητές και στελέχη στο άγχος επίδοσης. Βιβλία και κείμενά του, μπορείτε να βρείτε στον όμιλο εκδόσεων Πηγή – iWrite.gr info@athenscoaching.gr https://www.cpinterventions.com