Business CoachingCareer CoachingExecutive CoachingΆρθρα

Είναι το Coaching αποτελεσματικό;

Τι λένε οι έρευνες

Το coaching έχει γνωρίσει μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια. Και στην χώρα μας, υπάρχει πλέον η δυνατότητα, οργανισμοί, επιχειρήσεις και επαγγελματίες να απευθυνθούν σε έναν coach ή σε μια εταιρεία συμβουλευτικής και εκπαίδευσης και να ζητήσουν αυτή την υπηρεσία. Η μεγάλη άνθιση όμως του coaching σημαίνει αυτόματα και υψηλή αποτελεσματικότητα; Σε ποιο αποτέλεσμα αναφερόμαστε και πώς αυτό μπορεί να μετρηθεί;

Οι Theeboom, Beersman and van Vianen (2013), πραγματοποίησαν μία ενδελεχή ανάλυση πλήθους μελετών που διερευνούν την αποτελεσματικότητα του coaching που παρέχεται εντός οργανισμών σε κάθε στέλεχος ατομικά. Παραθέτω εδώ, κάποια από τα πιο σημαντικά τους ευρήματα ώστε τα στελέχη και οι επιχειρήσεις να εξοικειωθούν με την διαδικασία και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ποια είναι τα αποτελέσματα που πρέπει να περιμένει ένας coachee;

Όταν στελέχη και επαγγελματίες συνεργάζονται με έναν coach, το κάνουν για να πετύχουν τους στόχους τους. Επομένως η αποτελεσματικότητα του coaching θα μπορούσε να συζητηθεί σε σχέση με το πόσοι άνθρωποι πετυχαίνουν τελικά τους στόχους τους. Αυτό ωστόσο, είναι πολύ λίγο για να βεβαιωθεί κανείς. Το coaching συνδέεται με πολλά περισσότερα.

Ξεκινώντας, ο σκοπός του coaching είναι να βελτιώσει την λειτουργικότητα κάθε coachee εντός της εργασίας του, συνολικά. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Την βελτίωση της απόδοσής του. Δηλαδή την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και συμπεριφορών που θα φέρουν τα αποτελέσματα αυτά. Εδώ συνήθως τίθενται και οι σχετικοί στόχοι αύξησης παραγωγικότητας.
  • Την αλλαγή της στάσης του εντός της εργασίας. Δηλαδή, την στροφή προς μια πιο θετική στάση που επιτρέπει τη συνεργασία και βελτιώνει το κλίμα εντός του οργανισμού.
  • Την προσαρμοστικότητά του. Δηλαδή την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε απαιτητικές συνθήκες και αλλαγές που θεωρούνται στρεσογόνες.
  • Την ευεξία του συνολικά.
  • Την ανάπτυξη μιας σταθερά εστιασμένης στον στόχο συμπεριφοράς για την οποία δεν χρειάζεται διαρκώς εξωτερικούς υπενθυμητές.

Είναι τελικά το coaching αποτελεσματικό;

Η απάντηση είναι ναι. Η ανάλυση έδειξε ότι το coaching έχει σημαντική θετική επίδραση σε όλα τα παραπάνω κι έτσι καταδεικνύεται ότι αποτελεί μια αποτελεσματική και ουσιαστική παρέμβαση για τους οργανισμούς.

Πώς μετρούνται τα αποτελέσματα του coaching;

Αν και συχνά αναφερόμαστε στο ROI (Return of Investment) ως ένα εργαλείο μέτρησης, φαίνεται τελικά να μην είναι μια αξιόπιστη επιλογή. Έρευνες δείχνουν ότι η μέτρηση αποτελεσμάτων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος στους οργανισμούς. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει τυποποιημένα και άτυπα ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς που χορηγούνται στους coachees, ανατροφοδότηση από τον supervisor, από συναδέλφους στο ίδιο επίπεδο (peers) και φυσικά tη σύνθεση όλων αυτών σε μια συνολική αναφορά.

Κριτήρια αποτελεσματικότητας:

Αυτό που μένει να δούμε σε ένα από τα επόμενα άρθρα, είναι τα κριτήρια εκείνα που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία μιας coaching παρέμβασης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Πηγή:
Theeboom T., Beersman, B., vab Vianen, A.E.M. (2013). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. The Journal of Positive Psychology.

Χαράλαμπος Πετράς

Ο Χαράλαμπος Πετράς είναι διευθυντής του Athens Coaching Institute – ΚΔΒΜ1 και της CP Coaching & Training Interventions Ltd. Είναι Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, Leadership & Performance Coach, Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Συγγραφέας. Σπούδασε Ψυχολογία στην Κύπρο, Ανθρωπολογία και Ιστορία στην Ελλάδα όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Έχει εκπαιδευτεί στην Συστημική Ψυχοθεραπεία, την Θεραπεία Ψυχικού Τραύματος EMDR, το Coaching, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο Profiling επιλογής προσωπικού μέσα από τυποποιημένα ψυχομετρικά τεστ. Διαθέτει 10ετή εμπειρία στο κλάδο του Coaching και της Ψυχοθεραπείας. Σχεδιάζει και συντονίζει προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών στο Coaching, προγράμματα παρέμβασης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και παρέχει συνεδρίες σε στελέχη και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με μεγάλες δομές έρευνας, συμβουλευτικής, με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Διατηρεί γραφείο Ψυχολόγου στο Παλαιό Φάληρο, όπου εργάζεται με καλλιτέχνες, αθλητές και στελέχη στο άγχος επίδοσης. Βιβλία και κείμενά του, μπορείτε να βρείτε στον όμιλο εκδόσεων Πηγή – iWrite.gr info@athenscoaching.gr https://www.cpinterventions.com

More Posts - Website - Facebook - LinkedIn

Χαράλαμπος Πετράς
Ο Χαράλαμπος Πετράς είναι διευθυντής του Athens Coaching Institute – ΚΔΒΜ1 και της CP Coaching & Training Interventions Ltd. Είναι Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, Leadership & Performance Coach, Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Συγγραφέας. Σπούδασε Ψυχολογία στην Κύπρο, Ανθρωπολογία και Ιστορία στην Ελλάδα όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Έχει εκπαιδευτεί στην Συστημική Ψυχοθεραπεία, την Θεραπεία Ψυχικού Τραύματος EMDR, το Coaching, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο Profiling επιλογής προσωπικού μέσα από τυποποιημένα ψυχομετρικά τεστ. Διαθέτει 10ετή εμπειρία στο κλάδο του Coaching και της Ψυχοθεραπείας. Σχεδιάζει και συντονίζει προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών στο Coaching, προγράμματα παρέμβασης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και παρέχει συνεδρίες σε στελέχη και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με μεγάλες δομές έρευνας, συμβουλευτικής, με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Διατηρεί γραφείο Ψυχολόγου στο Παλαιό Φάληρο, όπου εργάζεται με καλλιτέχνες, αθλητές και στελέχη στο άγχος επίδοσης. Βιβλία και κείμενά του, μπορείτε να βρείτε στον όμιλο εκδόσεων Πηγή – iWrite.gr info@athenscoaching.gr https://www.cpinterventions.com