Business Coaching

Μια Άσκηση Team Coaching για Managers (Part 2): Ξανά «συστήνοντας» τα μέλη της ομάδας

Στόχος της είναι η αυθεντική επικοινωνία των μελών, ξανά «συστήνοντας» ο ένας τον άλλον με ένα διαφορετικό τρόπο

Στη σύγχρονη επιχειρησιακή πραγματικότητα, όπου οι ομάδες πια δεν λογίζονται σαν απλό άθροισμα προσωπικοτήτων, αλλά ως δυναμικά συστήματα, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα, όχι μόνο της ύπαρξης ικανών και αποτελεσματικών στελεχών που λειτουργούν ως μονάδες, αλλά και τον τρόπο που τελικά οι μονάδες αυτές συνδέονται μεταξύ τους και παράγουν αποτελέσματα. Ωστόσο, οι περισσότερες ομάδες βιώνοντας ακραίους ρυθμούς εργασιακής καθημερινότητας και στην προσπάθεια τους να επιτύχουν υψηλούς στόχους, ξεχνούν ή αμελούν να κάνουν το σημαντικότερο. Να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν.

Πιο συγκεκριμένα αυτό σημαίνει να γνωρίσει ο ένας τον άλλον πέρα από τη τυπική του θέση στο οργανόγραμμα του οργανισμού, να κατανοήσει τα κίνητρα του άλλου και με έναν τρόπο να αποκτήσουν όλοι μαζί έναν κοινό σκοπό. Επί της ουσίας η ανάγκη των μελών της ομάδας να ξανά «συστηθούν» κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο Manager φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που τα μέλη της ομάδας γνωρίζουν και κατανοούν όχι μόνο τα τυπικά μοτίβα λειτουργίας τους αλλά και τους άτυπους δεσμούς τους. Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι Managers είναι η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να γίνει φανερό σε ομάδες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα ενός οργανισμού και να αποτελέσει σημαντικό τροχοπέδη στην μεγιστοποίηση τόσο της ομαδικής αποτελεσματικότητας όσο και των ατομικών επιδόσεων.

Συνήθως, βέβαια, το πρόβλημα επικοινωνίας και ουσιαστικής σύνδεσης των ομάδων προδίδεται και από τα αποτελέσματα της. Ομάδες που λειτουργούν κατακερματισμένα, χωρίς ξεκάθαρους ρόλους και χωρίς μια κοινή κατεύθυνση να τους ενώνει, καταλήγουν αναποτελεσματικές και ενδεχομένως αρκετά ζημιογόνες για ολόκληρο τον οργανισμό.

Παρακάτω παρατίθεται μια άσκηση που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας Manager στην ομάδα που διοικεί, στα πλαίσια της ουσιαστικής κατανόησης και αξιοποίησης των άτυπων ρόλων που υπάρχουν μέσα στην ομάδα. Η άσκηση είναι βιωματική και στόχος της είναι η αυθεντική επικοινωνία των μελών, ξανά «συστήνοντας» ο ένας τον άλλον με ένα διαφορετικό τρόπο.

Άσκηση

Η συγκεκριμένη άσκηση βοηθάει την ομάδα να κατανοήσει σε βάθος τον τρόπο που λειτουργεί και «απαντά» στις καθημερινές προκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από αυτή την άσκηση, τόσο ο Manager όσο και τα μέλη της ίδιας της ομάδας, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα άτυπα μοτίβα επικοινωνίας που εφαρμόζουν και τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία της.

Βήμα 1ο: Ο Manager ζητάει από τα μέλη της ομάδας να χωριστούν σε δυάδες και να συζητήσουν μεταξύ τους σε μια προσπάθεια να ξανά «συστηθούν» ο ένας στον άλλον. Τους ενθαρρύνει να μοιραστούν και να επικοινωνήσουν πληροφορίες ο ένας στον άλλον, όπως θα κάνανε με έναν άγνωστο για το ποιοι είναι. Τους δίνει συγκεκριμένο χρόνο και παρατηρεί διακριτικά την ροή της διαδικασίας.

Βήμα 2ο: Στη συνέχεια ζητάει από τον κάθε έναν να παρουσιάσει σε όλη την ομάδα όχι τον εαυτό του, όπως συνηθίζεται, αλλά το διπλανό του. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα αποκτά ομαδική συνειδητότητα, μιας και δεν μιλάει ο καθένας για τον εαυτό του αλλά για κάποιο άλλο μέλος της ομάδας του. Ο κάθε ένας παίρνει την ευθύνη της παρουσίασης του συνομιλητή του και έτσι διαμορφώνεται ένα κλίμα συλλογικότητας.
Βήμα 3ο: Στη συνέχεια και αφού ξανά «συστηθούν» όλοι σε μια νέα βάση, τους ζητάει να αποδώσει ο καθένας για τον συνάδελφο, που μόλις σύστησε, τον άτυπο ρόλο που κατέχει μέσα στην ομάδα. Αν χρειαστεί μπορεί να δώσει κάποια παραδείγματα άτυπων ρόλων, όπως του παρακινητή, του συντονιστή, του εξισορροπιστή, του εμψυχωτή, του διεκπεραιωτή κ.α.

Κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει είναι οι εξής:
«Ποιον άτυπο ρόλο υπηρετεί στην ομάδα ο συνάδελφος σου;»
«Πως βοηθάει αυτό την ομάδα;»
«Πως συνδέεται ο άτυπος αυτός ρόλος με τον τυπικό ρόλο που κατέχει στην ομάδα;»
«Τι μαθαίνουμε για το τρόπο που λειτουργούμε;»
«Πως θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα μας;»
«Τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε;»

Διαβάστε επίσης: Μια άσκηση Team Coaching για Managers: Αυξάνοντας την Ευθυγράμμιση των Ομάδων

Βικτωρία Σιδέρη

Η Βικτωρία Σιδέρη είναι Certified Practitioner Coach, από το Athens Coaching Institute, με εξειδίκευση στο Business, Executive & Team Coaching. Διαθέτει 10ετή εμπειρία στο Management, από τα οποία, τα τελευταία 5 χρόνια εργάζεται στο Ανθρώπινο Δυναμικό, το Coaching στελεχών & ομάδων ηγεσίας και την εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι εκπαιδεύτρια στο Athens Coaching Institute - ΚΔΒΜ και Executive Coach στη CP Coaching & Training Interventions. Σπούδασε Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ο.Π.Α. και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο MSc στο Business Psychology από το University of East London, με έμφαση στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά, τη Συμβουλευτική και την Προσωπική Ανάπτυξη. Μέχρι σήμερα, έχει συνεργαστεί με μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, ομάδες νεοφυούς επιχειρηματικότητας και επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ παράλληλα πρωτοπορεί στο Team Coaching σε Ελλάδα και Κύπρο, συνδυάζοντας μεθόδους από το Coaching και την Θετική Ψυχολογία.

More Posts - Website - LinkedIn

Βικτωρία Σιδέρη
Η Βικτωρία Σιδέρη είναι Certified Practitioner Coach, από το Athens Coaching Institute, με εξειδίκευση στο Business, Executive & Team Coaching. Διαθέτει 10ετή εμπειρία στο Management, από τα οποία, τα τελευταία 5 χρόνια εργάζεται στο Ανθρώπινο Δυναμικό, το Coaching στελεχών & ομάδων ηγεσίας και την εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι εκπαιδεύτρια στο Athens Coaching Institute - ΚΔΒΜ και Executive Coach στη CP Coaching & Training Interventions. Σπούδασε Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ο.Π.Α. και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο MSc στο Business Psychology από το University of East London, με έμφαση στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά, τη Συμβουλευτική και την Προσωπική Ανάπτυξη. Μέχρι σήμερα, έχει συνεργαστεί με μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, ομάδες νεοφυούς επιχειρηματικότητας και επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ παράλληλα πρωτοπορεί στο Team Coaching σε Ελλάδα και Κύπρο, συνδυάζοντας μεθόδους από το Coaching και την Θετική Ψυχολογία.