Business CoachingLife CoachingΆρθρα

Μπορεί το coaching να βοηθήσει στη μείωση του εργασιακού άγχους;

stress

Στη σημερινή εποχή είναι ιδιαίτερα συχνή η αναφορά σε έννοιες όπως εργασιακό άγχος, πίεση ακόμα και εξουθένωση στο επαγγελματικό περιβάλλον.
Παράμετροι οι οποίοι επενεργούν στα επίπεδα ευεξίας και καθορίζουν την ποιότητα ζωής, δεδομένου ότι ο εργασιακός τομέας είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας ενός ατόμου.
Ως εκ τούτου η ικανοποίηση από την εργασία επιδρά είτε αναβαθμίζοντας είτε υποβαθμίζοντας τη γενική ικανοποίηση από τη ζωή.

Τι είναι εργασιακό άγχος;

Ως εργασιακό άγχος ορίζεται η δυσχερής ανταπόκριση ενός ατόμου στην υπέρμετρη πίεση ή σε άλλου είδους απαιτήσεων που δέχεται στην εργασία του.(Cooper, Dewe & Driscoll, 2001).
Εκφράζεται ως ένα δυσάρεστο συναίσθημα εσωτερικής πίεσης και ανησυχίας το οποίο συχνά δυσχεραίνει την πραγματοποίηση εργασιακών καθηκόντων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, μειώνει την αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας και κατά συνέπεια την επαγγελματική ικανοποίηση.

Coaching και μείωση του εργασιακού στρες

Η άμεση αντιμετώπιση του άγχους δεν είναι ένας στόχος με τον οποίο μπορεί να καταπιαστεί το coaching.
Ωστόσο, η στήριξη μέσα από το coaching θα μπορούσε να μειώσει έμμεσα το στρες βοηθώντας ένα άτομο να επιτύχει τους προσωπικούς του στόχους για παράδειγμα να βελτιώσει την επίδοση, την αποδοτικότητα ή την επικοινωνία. (Gyllensten & Palmer, in press). Πετυχαίνοντας προσωπικούς στόχους το άτομο καταφέρνει να μειώσει την πίεση μετατοπίζοντας την προσοχή από την ανεπάρκεια, στην αναζήτηση και εδραίωση μιας θετικής εικόνας για τον εαυτό και τις δυνατότητές του.

Όταν αναφερόμαστε στο άγχος που σχετίζεται με την εργασία είναι χρήσιμο να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος που μπορεί να προκαλέσουν στρες (stressors) και της εσωτερικής πίεσης, της ανταπόκρισης δηλαδή του ατόμου σε αυτούς τους παράγοντες (strain). (Cooper, Dewe & Driscoll, 2001). Μέσα στο πλαίσιο μιας coaching συνεργασίας, καθορίζονται, καταρχήν, οι παράγοντες του περιβάλλοντος που προκαλούν στρες (stressors), οι οποίοι είναι ενδεχομένως για τον καθένα διαφορετικοί.

Διατυπώνονται στόχοι και σχεδιάζονται στρατηγικές που αφορούν είτε στη διαχείριση είτε σε απαραίτητες αλλαγές, οι οποίες με τη βοήθεια και την υποστήριξη του coach μπαίνουν σε εφαρμογή.
Οι στρατηγικές στη συνέχεια αξιολογούνται για την αποτελεσματικότητα τους και αν χρειαστεί αναδιαμορφώνονται. Έτσι, αποκαλύπτονται σταδιακά πρακτικές και βιώσιμες λύσεις ούτως ώστε η ανταπόκριση του ατόμου να καταστεί πιο λειτουργική με αποτέλεσμα να μειωθεί η εσωτερική πίεση (strain).

Τέλος, οι αποτελεσματικές αυτές λύσεις εγκαθιδρύονται στο σύστημα σκέψης και στάσης του ατόμου και μετατρέπονται μακροπρόθεσμα σε πάγιες δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Μελέτη Περίπτωσης

Η Ascentia (2005) ανέφερε μια σειρά από οφέλη του coaching σε μια μελέτη περίπτωσης που περιελάμβανε έναν Regional Drug Strategy manager, ο οποίος παρακολούθησε ένα πρόγραμμα coaching για μια περίοδο έξι μηνών. Μετά το coaching, ο διευθυντής αισθάνθηκε πιο σίγουρος, ενεργητικός, παραγωγικός και λιγότερο στρεσαρισμένος (η μείωση του στρες δεν ήταν στόχος του coaching) παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε απαιτητικές περιόδους αλλαγής. Είναι ενδιαφέρον ότι τα επίπεδα στρες είχαν επίσης μειωθεί στην ομάδα του διευθυντή, ενώ και τα επίπεδα των αδειών ασθένειας ήταν χαμηλά.

Στην αρχή πολλοί διευθυντές ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν υψηλά επίπεδα στρες, μετά το coaching, ωστόσο, οι συμμετέχοντες ένιωθαν πιο χαλαροί και βίωσαν περισσότερη ανοχή προς τα γεγονότα και
τους ανθρώπους. Το coaching βοήθησε επίσης τους διευθυντές να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση και αυξημένη ικανότητα αντιμετώπισης των εργασιακών αλλά και των προσωπικών πιέσεων. (International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring Vol. 3, No. 2, Autumn 2005).

Συμπέρασμα

Το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση είναι πολυσύνθετες διαδικασίες, οι οποίες επηρεάζονται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες που κάθε άτομο εκτιμά και ερμηνεύει διαφορετικά.
Το coaching καταφέρνει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτές τις διαφορετικές ερμηνείες και εκτιμήσεις δεδομένου ότι είναι «εξατομικευμένο, δηλαδή προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τις επιθυμίες και την προσωπικότητα του κάθε πελάτη (Χ. Πετράς, 2014)». Βοηθάει στην ενδυνάμωση του ατόμου μέσα από την επίτευξη προσωπικών στόχων στο επαγγελματικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση συμβάλλει έμμεσα στη μείωση του εργασιακού άγχους και την εν γένει αναβάθμιση της ικανοποίησης από τη ζωή.

Κατερίνα Τσομπάνογλου

Η Κατερίνα Τσομπάνογλου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομίας και Διοίκησης με πολύχρονη εμπειρία σε οργανωσιακές θέσεις. Στον τομέα του coaching, έχει λάβει την επαγγελματική της εκπαίδευση σε επίπεδο “Certificate of Coaching, AC accredited”. Το πτυχίο της πιστοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Association for Coaching (AC), ενώ η επαγγελματική και προσωπική της εξέλιξη μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής εξάσκησης είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Επί του παρόντος παρακολουθεί το επόμενο επίπεδο της επαγγελματικής της κατάρτισης, το “Diploma in Evidence Based Coaching”, μέσω ενός διπλά πιστοποιημένου προγράμματος (AC και EMCC). Είναι μέλος του Association of Coaching (AC) και του Hellenic Institute of Coaching (HIC) των οποίων ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής, διέπει την επαγγελματική της δραστηριότητα.

More Posts - Website - Facebook - LinkedIn

Κατερίνα Τσομπάνογλου
Η Κατερίνα Τσομπάνογλου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομίας και Διοίκησης με πολύχρονη εμπειρία σε οργανωσιακές θέσεις. Στον τομέα του coaching, έχει λάβει την επαγγελματική της εκπαίδευση σε επίπεδο “Certificate of Coaching, AC accredited”. Το πτυχίο της πιστοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Association for Coaching (AC), ενώ η επαγγελματική και προσωπική της εξέλιξη μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής εξάσκησης είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Επί του παρόντος παρακολουθεί το επόμενο επίπεδο της επαγγελματικής της κατάρτισης, το “Diploma in Evidence Based Coaching”, μέσω ενός διπλά πιστοποιημένου προγράμματος (AC και EMCC). Είναι μέλος του Association of Coaching (AC) και του Hellenic Institute of Coaching (HIC) των οποίων ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής, διέπει την επαγγελματική της δραστηριότητα.